Grawerowanie na butelkach
i zakup alkoholu

Zgodnie z polskim prawem do sprzedaży nawet jednej butelki alkoholu wymagana jest koncesja. Taki dokument nie dość że kosztuje tysiące zł, to jeszcze jest limitowany przez władze miast i gmin. Warto się o nią starać gdy na co dzień sprzedaje się alkohol. My się tym nie zajmujemy, nasza działalność to grawerowanie. Z tego powodu nasza firma nie posiada koncesji, więc alkoholu sprzedawać nie możemy.

Na życzenie klienta, w jego imieniu, możemy dokonać zakupu wina lub szampana i na kupionej butelce wykonać grawer.
W tym celu zamawiający powinien przesłać informację co mamy dla niego kupić, a więc :

Po dokonaniu zakupu przesyłamy mailem dokładną informację o cenie kupionego wina w celu dokonania zapłaty.

Aby możliwy był zakup i wysyłka alkoholu konieczne jest przesłanie do nas oświadczenia o pełnoletności osoby zamawiającej.

Należy przesłać do nas maila z następującym tekstem:

Ja, (imię i nazwisko) zamieszkały/a w (adres) oświadczam że jestem osobą pełnoletnią legitymującą się dowodem osobistym nr (nr dowodu osobistego), i proszę o dokonanie w moim imieniu zakupu butelki wina/szampana oraz wygrawerowanie na niej zamówionego rysunku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na sprawdzenie przez kuriera dostarczającego zamówienie zgodności tego oświadczenia z prawdą, i przyjmuję do wiadomości iż w razie stwierdzenia, że odbiorca jest osobą niepełnoletnią przesyłka nie zostanie dostarczona a koszt nie zostanie zwrócony.