Podziękowania dla pracowników

Dyrekcja firmy XXXX
składa Panu
Stanisławowi Kowalkowskiemu
serdeczne podziękowania
za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Kraków, 28.11.2005

W związku z pięćdziesięcioleciem działalności
firmy ZZZZZ Sp. z o.o.

DYPLOM UZNANIA
otrzymuje Pan
Józef Kuwik
W uznaniu szczególnej sumienności
i zaangażowania w codzienną pracę,
oraz wkład w rozwój kopalni podczas
ponad trzydziestoletniego stażu pracy
w firmie.

Zarząd ZZZZZ S.A.
Ruda Śląska, 9 lipca 2006

Składamy serdeczne gratulacje z okazji
50-lecia działalności firmy
YYYYYY S.A.
Pracownikom i Dyrekcji firmy życzymy
wielu dalszych sukcesów oraz
satysfakcji z codziennej pracy.
Wójt Gminy X.

Z okazjiJubileuszu 25 lat pracy zawodowej
składamy Panu
Adamowi Kowalskiemu
gorące podziękowania
za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych
oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.
Właściciele firmy G.

Wyrazy uznania za pracę
w firmie "xxxxx"
oraz gorące podziękowania
za zaangażowanie, dyspozycyjność,
lojalność i uczciwość
dla Pana
Mariusza Lewandowskiego
z życzeniami dalszych sukcesów
zawodowych i osobistych składa
wraz z pracownikami
Prezes Marek L.

Pan Adam G.
Wszystkich wokół dręczy zmora
Bo nie mają drektora
-speca z klasą, my go mamy
I życzenia mu składamy
Pracownicy Działu Administracyjnego

Andrzeju
Dziękujemy za 15 lat wspólnej pracy
za to, że zawsze mogliśmy liczyć
na Twoją pomoc i wsparcie
W ciągu tych lat byłeś nie tylko
świetnym współpracownikiem, ale również
najlepszym przyjacielem.
Dziękujemy za chwile które wspólnie przeżyliśmy,
i życzymy sukcesów w nowym miejscu pracy.

Panu
Józefowi Staszewskiemu
w dowód wdzięczności i szacunku
za 30 lat pełnej sukcesów pracy
w firmie

Prezes Zarządu


Komendantowi i Funkcjonariuszom
Placówki Straży Granicznej w Mielniku
w podziękowaniu za pomoc wraz z życzeniami na kolejne lata

Dużo radosnych dni
sukcesów w pracy takich, o jakich się tylko śni
Niech troska was omija
Niech zdrowie Wam wciąż sprzyja,
a głos społeczeństwa i przełożonych
życzliwie dla Was brzmi


 

Podziękowanie
dla Pani Marii Kalaty
za wszystkie dni, które przeżyliśmy
w ciągu 25 letniej wspólnej pracy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, i dobre rady...
W ciągu tych wszystkich lat była Pani
dla nas najlepszym przyjacielem,
na którym zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować,
składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

Sz. P. Krzysztof M.
Młodszy Inspektor

Składam serdeczne podziękowania
za wieloletnią współpracę mającą na celu
dobro mieszkańców Powiatu Nnnnnnnn.
Pozostając z wyrazami pamięci życzę
wiele zadowolenia płynącego z poczucia
dobrze wypełnionej służby
oraz spełnienia planów.
Proszę o przyjęcie życzeń
szczęścia w życiu osobistym
oraz wszelkiej pomyślności.

Sz. P.
Józef Trzaskowski
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania
w związku z 25 leciem pracy w firmie XXXXX
Życzę, aby dalsza praca była dla Pana
źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią
włożony zaowocował dalszym
rozwojem firmy, poszerzeniem rynków zbytu
i zapewnieniem jej odpowiedniej pozycji
na rynkach europejskich.

Podziękowanie
dla Pana Józefa Nowaka
Za wieloletnią bardzo owocną współpracę,
za ogromną troskę o oświatę
i zaangażowanie w pozyskiwanie
środków na inwestycje oświatowe,
z życzeniami wielu sukcesów
i wszelkiej pomyślności

Stanisław H.- Wójt Gminy R.


Sz. P.
Stanisław D.
W związku z przejściem na emeryturę
składam serdeczne podziękowania za trud
włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
Jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Romera w Rabce-Zdroju
swym zaangażowaniem, oddaniem sprawom oświaty
tworzył Pan warunki do wykształcenia
wielu znakomitych osobistości.


Pani Janina Olszewska

pragniemy złożyć wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie,
profesjonalizm i znakomitą organizację pracy oddziału.
Pani Oddział może być wzorem dla innych placówek.
Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca
będzie nadal kontynuowana.


Staropolskie:

Aby obyczajom prastarym zadość uczynić
tudzież pospólstwu wszelkiemu
jako wiadomym oznajmić, iż pracownik firmy
Suwary SA
waszmość Jan Kowalski
człek wielkich zasług dla onej kompanii poczynionych
czcigodny i sznowany, którego przewagi niezwykłe
wzorem być mogą dla wszystkich
lat już 30 pracuje
za co Zarząd podziękowania mu składa
a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej
skórze spisać kazaliśmy i wszystkim
do wiadomości podajemy.

dnia 19 listopada Roku Pańskiego 2005Aby pospólstwu wszelakiemu
wiadomym uczynić iż Waszmościna
Halina Trzos
niewiasta cnót wszelakich pełna,dla przyjaciół
kompan niezrównany i w niejednej
życiowej przygodzie sprawdzony
, a dla dziatek i wnucząt prawdziwa
virge incomparabilis, którą my,
dzisiaj tu zebrani Halinką zwiemy
i cześć jej z racji wieku,przymiotów
wspaniałych,zasług rozmaitych a wszelakich
dóbr dla kompanii naszej poczynionych,
30 już rok życia swego zacnego firmie Aperto
poświęcić raczyła, za co szacunek jejże składamy
a wyrazem naszej wdzięczności niech owa
laudacyja będzie.