Wzory tekstów do grawerowania z podziękowaniami dla pracowników,

Dyrekcja firmy XXXX
składa Panu
Stanisławowi Kowalkowskiemu
serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania,
oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.
Kraków, 28.11.2020

W związku z pięćdziesięcioleciem działalności
firmy ZZZZZ Sp. z o.o.
DYPLOM UZNANIA
otrzymuje Pan
Józef Kuwik
W uznaniu szczególnej sumienności
i zaangażowania w codzienną pracę,
oraz wkład w rozwój kopalni podczas ponad trzydziestoletniego stażu pracy w firmie.
Zarząd ZZZZZ S.A.
Ruda Śląska, 9 lipca 2020

Składamy serdeczne gratulacje z okazji
50-lecia działalności firmy YYYYYY S.A.
Pracownikom i Dyrekcji firmy życzymy
wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z codziennej pracy.
Wójt Gminy X.

Z okazjiJubileuszu 25 lat pracy zawodowej
składamy Panu
Adamowi Kowalskiemu
gorące podziękowania za trud i wysiłek włożony w rozwój naszej firmy
wraz z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych
oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.
Właściciele firmy G.

Wyrazy uznania za pracę
w firmie "xxxxx"
oraz gorące podziękowania za zaangażowanie, dyspozycyjność,
lojalność i uczciwość
dla Pana
Mariusza Lewandowskiego
z życzeniami dalszych sukcesów
zawodowych i osobistych składa
wraz z pracownikami
Prezes Marek L.

Serdeczne Podziękowania dla Pana Jacka Kubalskiego za długoletnią pracę oraz zaangażowanie w rozwój Naszej Spółki składa Zarząd MZK.

Pan Adam G.
Wszystkich wokół dręczy zmora
Bo nie mają drektora
-speca z klasą, my go mamy
I życzenia mu składamy

Pracownicy Działu Administracyjnego

Andrzeju
Dziękujemy za 15 lat wspólnej pracy
za to, że zawsze mogliśmy liczyć
na Twoją pomoc i wsparcie
W ciągu tych lat byłeś nie tylko
świetnym współpracownikiem, ale również
najlepszym przyjacielem.
Dziękujemy za chwile które wspólnie przeżyliśmy,
i życzymy sukcesów w nowym miejscu pracy.

Panu
Józefowi Staszewskiemu
w dowód wdzięczności i szacunku
za 30 lat pełnej sukcesów pracy
w firmie

Prezes Zarządu

Komendantowi i Funkcjonariuszom
Placówki Straży Granicznej w Mielniku
w podziękowaniu za pomoc wraz z życzeniami na kolejne lata

Dużo radosnych dni
sukcesów w pracy takich, o jakich się tylko śni
Niech troska was omija
Niech zdrowie Wam wciąż sprzyja,
a głos społeczeństwa i przełożonych
życzliwie dla Was brzmi

Podziękowanie
dla Pani Marii Kalaty
za wszystkie dni, które przeżyliśmy
w ciągu 25 letniej wspólnej pracy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, i dobre rady...
W ciągu tych wszystkich lat była Pani
dla nas najlepszym przyjacielem,
na którym zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować,
składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

Sz. P. Krzysztof M.
Młodszy Inspektor
Składam serdeczne podziękowania
za wieloletnią współpracę mającą na celu
dobro mieszkańców Powiatu Nnnnnnnn.
Pozostając z wyrazami pamięci życzę
wiele zadowolenia płynącego z poczucia
dobrze wypełnionej służby
oraz spełnienia planów.
Proszę o przyjęcie życzeń
szczęścia w życiu osobistym
oraz wszelkiej pomyślności.

Sz. P.
Józef Trzaskowski
Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i podziękowania
w związku z 25 leciem pracy w firmie XXXXX
Życzę, aby dalsza praca była dla Pana
źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią
włożony zaowocował dalszym
rozwojem firmy, poszerzeniem rynków zbytu
i zapewnieniem jej odpowiedniej pozycji
na rynkach europejskich.

Podziękowanie
dla Pana Józefa Nowaka
Za wieloletnią bardzo owocną współpracę,
za ogromną troskę o oświatę
i zaangażowanie w pozyskiwanie
środków na inwestycje oświatowe,
z życzeniami wielu sukcesów
i wszelkiej pomyślności

Stanisław H.- Wójt Gminy R.

Sz. P.
Stanisław D.
W związku z przejściem na emeryturę
składam serdeczne podziękowania za trud
włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
Jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Romera w Rabce-Zdroju
swym zaangażowaniem, oddaniem sprawom oświaty
tworzył Pan warunki do wykształcenia
wielu znakomitych osobistości.

Pani Janina Olszewska

pragniemy złożyć wyrazy podziękowania za ogromne zaangażowanie,
profesjonalizm i znakomitą organizację pracy oddziału.
Pani Oddział może być wzorem dla innych placówek.
Mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca
będzie nadal kontynuowana.

Staropolskie:

Aby obyczajom prastarym zadość uczynić
tudzież pospólstwu wszelkiemu
jako wiadomym oznajmić, iż pracownik firmy
Suwary SA
waszmość Jan Kowalski
człek wielkich zasług dla onej kompanii poczynionych
czcigodny i sznowany, którego przewagi niezwykłe
wzorem być mogą dla wszystkich
lat już 30 pracuje
za co Zarząd podziękowania mu składa
a co na wieczną rzeczy pamiątkę na onej wołowej
skórze spisać kazaliśmy i wszystkim
do wiadomości podajemy.

dnia 19 listopada Roku Pańskiego 2005

Aby pospólstwu wszelakiemu
wiadomym uczynić iż Waszmościna
Halina Trzos
niewiasta cnót wszelakich pełna,dla przyjaciół
kompan niezrównany i w niejednej
życiowej przygodzie sprawdzony
, a dla dziatek i wnucząt prawdziwa
virge incomparabilis, którą my,
dzisiaj tu zebrani Halinką zwiemy
i cześć jej z racji wieku,przymiotów
wspaniałych,zasług rozmaitych a wszelakich
dóbr dla kompanii naszej poczynionych,
30 już rok życia swego zacnego firmie Aperto
poświęcić raczyła, za co szacunek jejże składamy
a wyrazem naszej wdzięczności niech owa
laudacyja będzie.

Na pamiątkę wspólnej służby
Dla Kierownika Sekcji 1
Wydziału KWP w Krakowie
Tomasza Zająca
od koleżanek i kolegów z Wydziału.

Z okazji Waszego Święta składamy życzenia
wiele zadowolenia płynącego
z poczucia dobrze pełnionej służby
wobec wspólnoty lokalnej,
satysfakcji zawodowej,
spełnienia zawodowych planów
oraz życzenia szczęścia
w życiu osobistym,
zrozumienia, radości w rodzinach
i wszelkiej pomyślności.

W związku z zakończeniem służby w Policji, składamy Panu najserdeczniejsze podziękowania za ponad 25-letnią, trudną i jednocześnie pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dzięki Pana wiedzy oraz doświadczeniu nasza formacja kształtowała wysokie standardy działań, co pozwoliło na utrzymanie wysokiego poziomu zaufania społecznego. Policja nowotarska mogła zawsze liczyć na Pana profesjonalizm i pełne zaangażowanie. Czas poświęcony Ojczyźnie i obywatelom był okresem wielu wyrzeczeń, zmiany planów życiowych i wielkiego wysiłku, którym często towarzyszył stres i poświęcenie. To poświęcenie nierzadko odbyło się kosztem bliskich, dlatego również za Pana pośrednictwem, składamy podziękowanie dla Pańskiej rodziny za wsparcie i wyrozumiałość dla trudu służby. Jesteśmy przekonani, że czas poświęcony realizacji zawodowych planów i przedsięwzięć przyniósł Panu wiele osobistej satysfakcji. Liczymy również, że będzie Pan mile wspominał lata poświęcone służbie. Życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby, spełnienia dalszych życiowych planów, dobrego zdrowia, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, pogody ducha, a także sukcesów osobistych i dużo satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.

Ten, kto twierdzi, że nie ma ludzi niezastąpionych,
nie zna inż. Janusza Czerwińskiego
Kierownika działu XXXXX w HSML
Dziękujemy Ci za wspaniałą współpracę i życzymy
zrealizowania na emeryturze wszystkich tych planów,
na które dotąd nie starczyło czasu.
Koleżanki i koledzy z wydziału.

GRATULACJE
dla Pana Andrzeja Zielińskiego
z okazji 20. rocznicy powstania XXXXXXX, z wyrazami uznania
za trud i zaangażowanie dla wspólnego dobra społeczności gminnej,
wraz z życzeniami dalszego, dynamicznego
i zrównoważonego rozwoju Gminy..

Wybierz inną kategorię: