Matryce do suchego stempla

Matryce do suchego stempla jak przygotować własny plik?

Wymagania dotyczące grafiki na suchej pieczęci:
Wszystkie elementy rysunku muszą być zapisane wektorowo - najlepiej w plikach Corela !

(ponieważ obrys rysunku na matrycy i patrycy musi się różnić o 0.15mm, można to uzyskać tylko na obiektach wektorowych a nie na bitmapach)

Jeżeli obok siebie jest kilka drobnych szczegółów, to zleją się ze sobą.
Jeżeli jest ich zbyt dużo na całym rysunku to mogą spowodować rwanie papieru.
Minimalna wielkość czcionki to 7 punktów, ale lepiej aby była sporo większa (11-12p.
Przy małych wielkościach liter powinny być proste czcionki, w odmianach niezwężonych np. Arial

Grubość wszystkich linii (outline, kontur) ustawiona na "zero".
(czyli przykładowo: zamiast odcinka z konturem 0,5mm,
rysujemy prostokąt o szerokości 0,5mm i konturze = 0)

Schemat matrycy suchego stempla

 

Jak to działa?

 

Obie części muszą do siebie pasować z niewielkim luzem, tak aby między nimi zmieścił się papier
(na rysunku poniżej oznaczony na niebiesko)

 

Znajdź nas na